Könyvelés

Teljes körű könyvelés:
Az egyszeres és kettős könyvelési szolgáltatásunk keretében könyvvezetés, analitikus és kiegészítő nyilvántartások mellett elvégzünk minden olyan teendőt, amely a Számviteli törvény alapján a vállalkozás számára kötelező, beleértve az előtársasági, bejegyzett, átalakulási, végelszámolási időszakot is. A szolgáltatásba beletartozik a számviteli politika, a számlarend és más számviteli szabályzatok összeállítása, karbantartása, az adóbevallások elkészítése és megküldése a hatóságok felé, a gazdálkodási formának megfelelő mérlegbeszámoló összeállítása és annak adatainak elemzése Külön megállapodás esetén lehetőség van a visszamenőleges könyvelésre is.

Bérszámfejtés, munkaügyi tanácsadás:
Minden hónapot követően 5-ig elkészítjük az alkalmazottak, tagok bérszámfejtését, a kapcsolódó nyilvántartásokat, a nyugdíjpénztári ügyintézést, a különböző társadalombiztosításon alapuló pénzbeli ellátások (terhes gyermekágyi segély TGYS, GYES, GYED, táppénz) igénylésével kapcsolatos iratokat. Információs anyagot állítunk össze, és küldünk meg az elmúlt hónapra vonatkozóan a munkavállalók névszerinti bérszámfejtését, illetve bérfizetési jegyzékét, továbbá az adó- és járulékkötelezettségeket felsoroló táblázatot kiegészítve az azokhoz tartozó kedvezményezett, és bankszámlaszáma megjelölésével. A szolgáltatás tartalmazza a be- illetve kilépő munkavállalók NAV felé történő elektronikus lejelentését, továbbá ezek megtörténtét igazolja megbízója felé.

Bevallás és beszámoló készítés:
A vállalkozásoknak egyre több és gyakoribb a bevallás kötelezettsége, melyek bonyolultsága évről évre nőtt. A bevallások benyújtásának rendszere elektronikussá vált, amelyet sok vállalkozás átláthatatlannak, megterhelőnek tart. 2009.05.01-től a beszámoló benyújtása is elektronikus úton történhet. Könyvelő irodánk vállalja ügyfeleink elektronikus bevallásainak elkészítését, illetve azok beküldését.

Könyvvizsgálat:
Könyvelő irodánk kezdetektől fogva több könyvvizsgálóval alakított ki együttműködést, melynek révén a könyvvizsgálatra kötelezett megbízóink részére méltányos könyvvizsgálati díjakat tudunk ajánlani.

Adótanácsadás:
Minden ügyfelünk esetében áttekintjük, hogy a vállalkozásnak milyen adóoptimalizálási lehetőségekkel élhet, illetve ezek közül melyet használhatja ki. Számviteli szolgáltatásunk része, hogy ügyfeleink részére folyamatos tanácsot adunk az adócsökkentési lehetőségekről. Tekintettel arra, hogy a vállalkozások működésének egyik kiemelt pontja a likviditás megőrzése (likvid pénzeszköz-, forrás-többlettel való rendelkezése) minden megnyert adóforint javítja a vállalkozás egész működését, nyereségességét.

Hivatalos ügyintézések:
A vállalkozások életében felmerülő hivatalos ügyintézést is magunkra vállaljuk: NAV ügyintézés (Adóellenőrzéseken képviselet, nullás igazolások, folyószámla egyeztetés), OEP, ONYF ügyintézés (Országos Egészségbiztosítás Pénztár) és ONYF (Országos Nyugdíjfolyósító) hivatalával kapcsolatos ügyintézések, Önkormányzati ügyintézés, pénzbeli ellátások (Táppénz, TGYS, GYED, GYES) igénylésének ügyintézése.

Magánszemélyek SZJA bevallása:
Az irodánkat megkeresők részére, az átadott dokumentumok alapján összeállítjuk az SZJA bevallást.